Chozen-ji
 Erin Yuasa demonstrates ceramics.

ZEN KEN SHO 2018

Chozen-ji Zen Art Show & Sale